Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

De vereniging werd 1 januari 1965 opgericht .


Het eerste bestuur bestond uit de dames M.J. Meursing-Ferguson en A.P. Sicherer-Frijlink en de heren D.van Delen en F. Roks.

Er werd begonnen met een vijftigtal leden met mevr. Meursing als voorzitter.
We waren na Amerika, Engeland en Nieuw Zeeland het vierde land ter wereld waar een Fuchsia Kring werd opgericht.

De UTC (Uitgebreide Technische Commissie) werd in 1982 opgericht en bestaat uit verschillende werkgroepen.

Het ledenaantal was op een gegeven moment toegenomen tot boven de 6000, vooral in de begin jaren 90 was er een spectaculaire groei.


Nu is het ledenaantal vanwege de vergrijzing (1-1-2018) ca 1.400 leden.