Over NKvF

De vereniging werd 1 januari 1965 opgericht .

Het eerste bestuur bestond uit de dames M.J. Meursing-Ferguson en A.P. Sicherer-Frijlink en de heren D.van Delen en F. Roks.
Er werd begonnen met een vijftigtal leden met mevr. Meursing als voorzitter.
We waren na Amerika, Engeland en Nieuw Zeeland het vierde land ter wereld waar een Fuchsia Kring werd opgericht.
De UTC (Uitgebreide Technische Commissie) werd in 1982 opgericht en bestaat uit verschillende werkgroepen.
Het ledenaantal was op een gegeven moment toegenomen tot boven de 6.000 leden, vooral in de begin jaren 90 was er een spectaculaire groei.


Nu is het ledenaantal door de vergrijzing (1-1-2012) ca 3.000 leden.

Doelstelling

De vereniging heeft ten doel het verbeteren en verbreiden van de kennis en de cultuur van fuchsia's.
Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • Het stimuleren van de ontwikkeling van betere teelt methoden in de ruimste zin.
  • Het houden van bijeenkomsten, vergaderingen en excursies.
  • Het houden en of doen houden van lezingen en voordrachten.
  • Het houden en of doen houden van tentoonstellingen en keuringen, alleen of in samenwerking met de landelijke vereniging en/of andere organisaties.
  • Het uitgeven of het doen uitgeven van een orgaan en van eventuele andere geschriften.
  • Het aanleggen en onderhouden van een archief en bibliotheek.
  • Het streven naar een juiste naamgeving.
  • Het stimuleren van het kruisen, beschrijven, determineren, verzamelen en wetenschappelijk onderzoeken van planten van het genus Fuchsia.
  • Het samenwerken met andere organisaties, werkzaam in het belang van de plantkunde en de tuinbouw.
  • Het aanwenden van andere wettige middelen, die voor het bereiken van het doel bevorderlijk zijn.